Άρθρα

10th Iquam Congress and Consensus Conference

10th Iquam Congress and Consensus Conference

10th Iquam Congress and Consensus Conference, 1-4 Νοεμβρίου 2012, Royal Olympic Hotel, Αθήνα Στο Παγκόσμιο αυτό Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής,…