Άρθρα

Σεμινάριο Ανανηπτών στη Βασική Υποστήριξη της ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό (BLS/AED)

Σεμινάριο Ανανηπτών στη Βασική Υποστήριξη της ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό (BLS/AED)

Σεμινάριο Ανανηπτών στη Βασική Υποστήριξη της ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό (BLS/AED), 20 Μαΐου 2014, Αθήνα Ο Δρ. Τσεκούρας παρακολούθησε…