9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 29-31 Αυγούστου 2011, Κως

Στο Συνέδριο αυτό, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταρεία Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, ο Δρ. Τσεκούρας συμμετείχε ως ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Η Αισθητική Χειρουργική του Μαστού» με θέμα: “Αυξητική Μαστών”.

Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή κάλυψε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων και ανταλλαγής απόψεων σε επιστημονικά θέματα και επιτεύγματα όπως Τραύμα και Αποκατάσταση, Χειρουργική Χεριού, Έγκαυμα, Μικροχειρουργικές Τεχνικές, Χειρουργική Μαστού, Αισθητική Χειρουργική και πολλά άλλα, που προάγουν τη σύγχρονη επιστημονική γνώση στο χώρο της Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής και της Υγείας γενικότερα.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν το όφελος των συμμετεχόντων με τη διεύρυνση των γνώσεων μέσω του επιστημονικού προγράμματος υψηλών προδιαγραφών σε όλα τα πεδία της σύγχρονης Πλαστικής Χειρουργικής.

Δείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής