Δρ. Τσεκούρας - Αυξητική Στήθους

Αυξητική Στήθους

Δρ. Τσεκούρας - Ανόρθωση Στήθους

Ανόρθωση Στήθους

Δρ. Τσεκούρας - Μειωτική Στήθους

Μειωτική Στήθους

Δρ. Τσεκούρας - Λιπογλυπτική

Λιπογλυπτική

Δρ. Τσεκούρας - Κοιλιοπλαστική

Κοιλιοπλαστική

Δρ. Τσεκούρας - Γυναικομαστία

Γυναικομαστία