Δρ. Τσεκούρας - Celebrity Φεβρουαρίου -2012

Celebrity Φεβρουαρίου

Δρ. Τσεκούρας - Αrt-of-life Σεπεμβρίου-2012

Αrt of Life Σεπτεμβρίου

Δρ. Τσεκούρας - Μadame Δεκεμβρίου -2012

Madame Δεκεμβρίου