Δρ. Τσεκούρας - Μadame Ιανουαρίου-2011

Madame Ιανουαρίου

Δρ. Τσεκούρας - Fitness Ιανουαρίου - 2011

Fitness Ιανουαρίου

Δρ. Τσεκούρας - Μarie Ιανουαρίου - 2011

Marie Claire Ιανουαρίου

Δρ. Τσεκούρας - Fitness Μαρτίου - 2011

Fitness Μαρτίου

Δρ. Τσεκούρας - Celebrity Απριλίου - 2011

Celebrity Απριλίου

Δρ. Τσεκούρας - art-of-life Απριλίου -2011

Art of Life Απριλίου

Δρ. Τσεκούρας - Marie Απριλίου -2011

Marie Απριλίου

Δρ. Τσεκούρας - Madame Απριλίου - 2011

Madame Απριλίου

Δρ. Τσεκούρας - Madame Wedding Απριλίου - 2011

Madame Wedding Απριλίου

Δρ. Τσεκούρας - Shape Απριλίου - 2011

Shape Απριλίου

Δρ. Τσεκούρας - Elle-Body Mαϊου -2011

Elle Body Mαϊου

Δρ. Τσεκούρας - Elle Mαϊου -2011

Elle Mαϊου

Δρ. Τσεκούρας - Madame Ιουνίου - 2011

Madame Ιουνίου

Δρ. Τσεκούρας - Εlle Aυγούστου - 2011

Εlle Aυγούστου

Δρ. Τσεκούρας - Εlle Νοεμβρίου - 2011

Εlle Νοεμβρίου

Δρ. Τσεκούρας - Μadame Δεκεμβρίου - 2011

Μadame Δεκεμβρίου