Δρ. Τσεκούρας - Elle Ιανουαρίου - 2010

Elle Ιανουαρίου

Δρ. Τσεκούρας - Celebrity Ιανουαρίου - 2010

Celebrity Ιανουαρίου

Δρ. Τσεκούρας - Armonia Μαρτίου - 2010

Armonia Μαρτίου

Δρ. Τσεκούρας - Εlle Μαρτίου - 2010

Εlle Μαρτίου

Δρ. Τσεκούρας - Μadame Μαρτίου - 2010

Μadame Μαρτίου

Δρ. Τσεκούρας - Shape Μαρτίου - 2010

Shape Μαρτίου

Δρ. Τσεκούρας - Μadame Απριλίου - 2010

Μadame Απριλίου

Δρ. Τσεκούρας - Εlle Μαϊου - 2010

Εlle Μαϊου

Δρ. Τσεκούρας - Μadame Μαϊου - 2010

Μadame Μαϊου

Δρ. Τσεκούρας - Celebrity Σεπτεμβρίου - 2010

Celebrity Σεπτεμβρίου

Δρ. Τσεκούρας - Shape Νοεμβρίου - 2010

Shape Νοεμβρίου

Δρ. Τσεκούρας -Fitness Δεκεμβρίου - 2010

Fitness Δεκεμβρίου

Δρ. Τσεκούρας - Glam Δεκεμβρίου - 2010

Glam Δεκεμβρίου

Δρ. Τσεκούρας - Madame Δεκεμβρίου - 2010

Madame Δεκεμβρίου