Δρ. Τσεκούρας - Madame Μαϊου - 2007

Madame Μαϊου

Δρ. Τσεκούρας - Εlle Μαϊου - 2007

Εlle Μαϊου

Δρ. Τσεκούρας - Εlle Ιουνίου - 2007

Εlle Ιουνίου

Δρ. Τσεκούρας - Εlle Ιουλίου - 2007

Εlle Ιουλίου

Δρ. Τσεκούρας - Εlle Αυγούστου - 2007

Εlle Αυγούστου

Δρ. Τσεκούρας - Beauty Scope Σεπτεμβρίου - 2007

Beauty Scope Σεπτεμβρίου

Δρ. Τσεκούρας - Εlle Οκτωβρίου - 2007

Εlle Οκτωβρίου

Δρ. Τσεκούρας - Beauty Scope Δεκεμβρίου - 2007

Beauty Scope Δεκεμβρίου