Δρ. Τσεκούρας - Το παιδί μου κι εγώ Φεβρουαρίου - 2005

Το παιδί μου κι εγώ Φεβρουαρίου

Δρ. Τσεκούρας - Μadame Μαρτίου - 2005

Μadame Μαρτίου

Δρ. Τσεκούρας - Μadame Απριλίου - 2005

Μadame Απριλίου

Δρ. Τσεκούρας - Μarie Claire Μαϊου - 2005

Μarie Claire Μαϊου

Δρ. Τσεκούρας - Εlle Μαϊου - 2005

Εlle Μαϊου

Δρ. Τσεκούρας - Εlle Body Μαϊου - 2005

Εlle Body Μαϊου

Δρ. Τσεκούρας - Εlle Αυγούστου - 2005

Εlle Αυγούστου

Δρ. Τσεκούρας - Εlle Δεκεμβρίου - 2005

Εlle Δεκεμβρίου

Δρ. Τσεκούρας - Glam - 2005

Glam