Προφίλ

Στο ιατρείο μας ακολουθούμε μια καθαρά ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες κάθε ατόμου ξεχωριστά και προτείνουμε τις θεραπείες εκείνες που θα προσφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τον καθένα.

Βασική μέριμνά μας είναι η σφαιρική ενημέρωση του ασθενή, καθώς και η ασφάλειά του εφόσον αποφασίσει να προβεί σε κάποια επέμβαση ή θεραπεία. Μέλημά μας είναι να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο αισθητικό. όσο και λειτουργικό.

Η ομορφιά συνοδεύεται πάντα με την υγεία και εμείς βασιζόμαστε σε αυτό το δίπολο με σεβασμό στις ανάγκες και επιθυμίες κάθε ασθενή.

Βιογραφικό Δρ. Τσεκούρα

Ο Ιατρός Dr. Αναστάσιος Τσεκούρας

Ιατρείο Δρ. Τσεκούρα

Ο χώρος του Ιατρείου μας

Δρ. Τσεκούρας - Αυξητική Στήθους

Φωτογραφίες Πρίν & Μετά

Μαρτυρίες Ασθενών

Συνεντεύξεις TV