Επίκαιρες μη επεμβατικές θεραπείες στην αισθητική Πλαστική Χειρουργική

Επιστημονική ομιλία, 15 Aπριλίου 2014, Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο «ΛΗΤΩ», Αθήνα

Στα πλαίσια του Προγράμματος Επιστημονικών Εκδηλώσεων του Μαιευτικού, Γυναικολογικού & Χειρουργικού Κέντρου «ΛΗΤΩ», ο Δρ. Τσεκούρας συμμετείχε στην επιστημονική ομιλία με θέμα: «Νεότερα δεδομένα Πλαστικής και Χειρουργικής των τομών του μαστού» από τον Δρ. Γρηγόρη Κυριακού, έχοντας θέση Προέδρου.

Η αλματώδης πρόοδος στις τεχνικές καθιστούν αναγκαία τη συνεχή ενημέρωση στον τομέα της Πλαστικής Χειρουργικής. Ως εκ τούτου, οι επιστημονικές ομιλίες που διοργανώνει το Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο «ΛΗΤΩ», έχουν στόχο τη διαρκή κατάρτιση και εξειδίκευση των ιατρών από έγκριτους ομιλητές.