Εγκαύματα

Εγκαύματα

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βιώσει κάποιο έγκαυμα μικρού βαθμού, όμως τα εγκαύματα που απασχολούν την πλαστική χειρουργική αναφέρονταισε βαριές κακώσεις του δέρματος που προκλήθηκαν από κάποιο θερμικό, χημικό ή ηλεκτρικό αίτιο.

Ανάλογα με την έκταση της βλάβης, τα εγκαύματα διακρίνονται σε:

  • Εγκαύματα 1ου βαθμού: είναι μερικού πάχους και προσβάλλουν τις επιφανειακές μόνο στιβάδες της επιδερμίδας.
  • Εγκαύματα 2ου βαθμού: είναι μερικού πάχους, εκτείνονται όμως σε όλο το πάχος της επιδερμίδας (με σχηματισμό φυσαλίδων) και σε τμήμα του χορίου.
  • Εγκαύματα 3ου βαθμού: είναι ολικού πάχους, χαρακτηρίζονται από καταστροφή όλων των στοιχείων του δέρματος και θρόμβωση του υποδορίου αγγειακού πλέγματος.

Η αντιμετώπιση των εγκαυμάτων, ανάλογα με την έκτασή τους και την περιοχή του σώματος, απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές, ώστε πρωταρχικά να αποφευχθούν λειτουργικές ανωμαλίες. Έτσι, στην οξεία φάση, ο γιατρός προσπαθεί να απομακρύνει τον κίνδυνο μόλυνσης της εγκαυματικής περιοχής, την αφαίρεση νεκρωμένων ιστών και την πιθανή κάλυψη των εγκαυματικών περιοχών με δερματικά μοσχεύματα.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν ξεπεραστεί η οξεία φάση, εξετάζεται ο τρόπος αντιμετώπισης των μετεγκαυματικών ουλών που θα προκύψουν. Μπορεί να απαιτηθεί πάνω από μία χειρουργική επέμβαση, όπου γίνεται χρήση μοσχευμάτων δέρματος, κρημνών και εξειδικευμένων τεχνικών.

Με αυτό τον τρόπο,  σταδιακά επιτυγχάνουμε την αποκατάσταση της εγκαυματικής περιοχής επιτυγχάνοντας  ικανοποιητικά  αποτελέσματα τόσο σε λειτουργικό, όσο και σε αισθητικό επίπεδο.