Αποκατάσταση τραυμάτων

Αποκατάσταση τραυμάτων

Ένα από τα βασικά αντικείμενα της Πλαστικής Επανορθωτικής Χειρουργικής αποτελεί η αποκατάσταση των τραυμάτων.

Το τραύμα, όπως αυτό ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι κάθε βίαιη καταστροφή ιστών, εσωτερική ή εξωτερική, ανεξάρτητα από το αίτιο που την προκάλεσε. Ανάλογα τον τρόπο που προκλήθηκε μπορεί να χαρακτηριστεί ως μηχανικό, δηλαδή τραύμα που προκλήθηκε από μηχανική βία (π.χ. μαχαίρι, πέτρα, ξύλο κτλ) θερμικό, χημικό ή ακτινικό (από ακτινοβολία).

Εκτός από τα μηχανικά τραύματα, τα άλλου τύπου τραύματα που προαναφέρονται αντιμετωπίζονται ως εγκαύματα.

Ανάλογα τον τύπο και το βαθμό του τραύματος ακολουθείται και η κατάλληλη μέθοδος αντιμετώπισης. Πολλές φορές  είναι αναγκαίος ο χειρουργικός καθαρισμός του τραύματος προκειμένου να απομακρυνθεί  κάθε ξένο σώμα ή νεκρός ιστός ή πύον από την επιφάνεια ή από το βάθος ενός τραύματος και σε δεύτερο χρόνο να αποκατασταθεί και αισθητικά η εμφάνιση της ουλής που μπορεί αυτό να αφήσει.

Έτσι, γίνεται αντιληπτός ο σημαντικός  ρόλος του πλαστικού χειρουργού τόσο για το λειτουργικό,  όσο και για το αισθητικό αποτέλεσμα.