Επίκαιρες μη επεμβατικές θεραπείες στην αισθητική Πλαστική Χειρουργική

Ομιλία υπό τον τίτλο: «Επίκαιρες μη επεμβατικές θεραπείες στην αισθητική Πλαστική Χειρουργική» στην αίθουσα διαλέξεων «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ», 18 Νοεμβρίου 2014, Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο «ΛΗΤΩ», Αθήνα

Στα πλαίσια των επιστημονικών εκδηλώσεων του Μαιευτηρίου «ΛΗΤΩ», ο Πλαστικός Χειρουργός και Διευθυντής του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, Δρ. Αναστάσιος Τσεκούρας συμμετείχε στις 18/11/2014 με ομιλία στην αίθουσα διαλέξεων «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ» υπό τον τίτλο: «Επίκαιρες μη επεμβατικές θεραπείες στην αισθητική Πλαστική Χειρουργική», υπογραμμίζοντας τον ρόλο των μη επεμβατικών θεραπειών στην Πλαστική Χειρουργική και ενημερώνοντας το ευρύ κοινό για τις εξελιγμένες επανορθωτικές δυνατότητες που διαθέτει ο Πλαστικός Χειρουργός σήμερα.

Δείτε το πρόγραμμα των επιστημονικών εκδηλώσεων εδώ