Εθνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες (GUIDELINES) στη Χειρουργική Ογκολογία του Μαστού

Συνέδριο: “Εθνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες (GUIDELINES) στη Χειρουργική Ογκολογία του Μαστού”, 25-26 Μαΐου 2012, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα

Στο Συνέδριο αυτό, που τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ο Δρ. Τσεκούρας υπήρξε μέλος της Επιτροπής των ειδικευμένων ομιλητών με θέμα: “Αποκατάσταση του μαστού μετά μαστεκτομή με μεθόδους Πλαστικής Χειρουργικής”.

Σημαντικά θέματα κάθε ενότητας παρουσιάστηκαν από έμπειρους ομιλητές, οι οποίοι ανέλαβαν, μετά από ενδελεχή αναζήτηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και με προκαθορισμένο σαφή τρόπο παρουσίασης, να προτείνουν οδηγίες για το θέμα που πραγματεύονται, κατάλληλα προσαρμοσμένες στον Ελληνικό χώρο.

Η εισήγηση και οι προτάσεις του Δρ. Τσεκούρα στην Αποκατάσταση του Μαστού μετά από Μαστεκτομή με Μεθόδους Πλαστικής Χειρουργικής περιλαμβάνονται στο βιβλίο με τίτλο «Εθνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες στη Χειρουργική Ογκολογία του Μαστού» (έκδοση 2013). Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια διαμόρφωσης και καταγραφής στην Ελλάδα εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών στη χειρουργική ογκολογία του μαστού, με γνώμονα την εμπεριστατωμένη ιατρική γνώση αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας μας.